Waarom de naam Mata Hari

Waarom de naam Mata Hari

De naam MATA HARI

(oog van de dagenraad/opgaande zon)

is niet zomaar gekozen:

Authenticiteit

Als coach sta ik voor authenticiteit: Mata Hari is voor mij een voorbeeld van een authentieke vrouw. Het voorbeeld van een vrijgevochten vrouw die haar tijd ver voorbij was. Wars van de destijds geldende normen en waarden, zocht ze vrijheid, deed ze wat ze graag wilde doen en had ze lak aan wat men over haar dacht en hoe ze verondersteld werd zich te gedragen. Ondanks de nodige tegenslagen in haar leven, heeft ze altijd gedaan wat ze graag wilde doen. Niets heeft haar weerhouden om een leven in rijkdom en weelde te leiden.

Invloed van ingrijpende gebeurtenissen in je leven op de verder keuzes in je leven

Met de keuze van de naam Mata Hari wil ik laten zien dat ik vooral geïnteresseerd ben in de mens achter het zichtbare uiterlijk, het ego, het gedrag en achter een mogelijke façade. Dat het er mij als therapeute vooral om gaat wat mensen beweegt om het leven te leiden zoals ze dat doen en nog meer, welke omstandigheden, jeugdervaringen, culturele en sociale achtergronden hiertoe hebben bijgedragen. (Zie eerder schrijven).   

Wat is er met je gebeurd? Met betrekking tot het levensverhaal van Mata-Hari, valt het op dat haar relatie met mannen (m.u.v. de relatie met haar vader) gedomineerd werd door gewelddadige (seksuele) mishandeling. Door alles wat zij heeft meegemaakt en wat ze als officiersvrouw om haar heen zag gebeuren, heeft zij, zoals ze zelf schrijft, de overtuiging gevormd dat liefde weinig goeds brengt, dat dit leidt tot gevangenschap en ondraaglijk lijden. Het lijkt er hiermee op dat Mata Hari een (disfunctioneel) patroon heeft gecreëerd van denken (de liefde brengt weinig goed, leidt tot gevangenschap), voelen ( ik voel mij vernederd, ik lijd, voel mij niet geliefd, minachting voor mijn bestaan) en doen: ( ik ga vervolgens macht uitoefenen (op de mannen), manipuleer hen en zal mij dusdanig gedragen dat ik alsnog erkenning krijg en bemind wordt.

Haar advocaat schreef haar op de dag van haar vonnis hierover:
“Ik begrijp dat je met fantasieverhalen over jezelf kwam, uit onzekerheid, dan wel vanuit een bijna zichtbaar verlangen om tot iedere prijs bemind te worden. Ik begrijp dat, om zoveel mannen te kunnen manipuleren, vooral mannen die zelf uiterst bedreven waren in die kunst, een beetje fantasie noodzakelijk was. Het is onvergeeflijk, maar wel de realiteit en juist daardoor ben je gekomen waar je nu bent”. 

Overlevingsmodus: Mata-Hari wist instinctief hoe ze moest overleven en ze heeft dapper gestreden voor haar vrijheid en het behoud van authenticiteit. Na traumatische periodes wist zij zichzelf meerdere keren opnieuw uit te vinden. Stond ze op zoals de zon elke dag na het donker opnieuw opkomt. Ze was zich bewust van haar individuele kracht en ging deze gebruiken met behulp van enige manipulatie. Iets wat in die tijd misschien wel heel hard nodig was om ergens te komen en om enige (financiële) vrijheid te kunnen verwerven. 

De manier waarop je ergens naar kijkt, bepaalt veelal hoe je in het leven staat: In deze tijd, hebben wij als vrouw meer mogelijkheden, is het universele bewustzijn groter, hebben we meer psychologische kennis en weten we inmiddels dat veel van wat we zoeken, zoals bijvoorbeeld vrijheid, vooral  in onszelf zit en vanuit onszelf te halen is. Dat we onze innerlijke onvolkomenheden vaak via een ander uitspelen maar dat het allemaal veel meer over onszelf zegt. Dat de situaties waarin we onszelf bevinden vaak een afspiegeling zijn van wat we denken, voelen en verwachten van het leven. Dat we voor het merendeel ons eigen brein zijn en dat ons eigen leven voor een groot deel maakbaar is door hoe wij denken en hoe we vervolgens ons gedrag daar naar aanpassen. In deze tijd hebben wij kennis over hoe wij het beste met ingrijpende gebeurtenissen om kunnen gaan. Wat het met ons doet en hoe het ons vormt. Wat we daarom beter wel of juist niet kunnen doen.

Ik had Mata-Hari een goede therapeute gegund en door haar naam te verbinden aan mijn praktijk, hoop ik oprecht vrouwen vanuit een nare, vervelende en misschien zelfs hopeloos lijkende situatie, te kunnen begeleiden in het leiden van een leven zoals zij dat graag willen en wat goed bij hen past. Nu echter, anders dan bij Mata-Hari, gebaseerd op liefde voor zichzelf en voor hun omgeving.

Vanuit nieuwe functionele inzichten en vaardigheden waardoor de vrouw in staat is om in goed contact met haarzelf en met de ander te zijn.

Het scheiden van intentie en gedrag

Met de keuze van de naam Mata Hari sta ik als psychosociaal therapeute/coach voor authenticiteit en wil ik laten zien dat ik vooral geïnteresseerd ben in de mens achter het zichtbare uiterlijk, het ego, het gedrag en achter een mogelijke façade. Dat ik als coach vooral onbevooroordeeld ben en dat het er mij  vooral om gaat wat mensen beweegt om het leven te leiden zoals ze dat doen. En nog meer, welke omstandigheden, jeugdervaringen, culturele en sociale achtergronden hiertoe hebben bijgedragen. (Zie eerder schrijven). Mata Hari is het bewijs voor de mogelijkheid om ondanks grote tegenslagen en veel verdriet, – net als de zon- elke dag weer vanuit het donker op te kunnen komen en opnieuw te kunnen beginnen.

“Take these broken wings, learn to fly again and learn to live so free”