VISIE

VISIE BEGELEIDING/COACHING

MATA HARI staat voor

“Kunnen zijn wie je bent, zonder daarvoor veroordeeld te worden”.
Het staat voor authentieke levensenergie die er in al haar facetten mag zijn.

 

MATA HARI betekent letterlijk

“Het oog van de dagenraad”. Hiermee wordt de zon bedoeld. De zon als symbool voor levensenergie. De kern van het bestaan.

 

Niet iedereen is hetzelfde en niet iedereen heeft dezelfde kwaliteiten. Het kan zijn door aanleg, karakter maar ook door omgevingsinvloeden zoals opvoeding, school en gebeurtenissen in de jeugd die ertoe hebben geleid dat wat in de kern goed was, niet volledig heeft kunnen ontwikkelen.

Soms zelfs met gevolg dat mensen onbewust gedrag zijn gaan vertonen wat binnen onze maatschappelijke normen niet als “wenselijk” wordt beschouwd. Het kan ook zijn dat mensen zichzelf hiervoor veroordelen. Zelfs al de kleinste bekritisering en negatieve conclusie over jezelf of hetgeen je gedaan hebt in je leven kan leiden tot gevoelens van onzekerheid, pijn, schuld verdriet en stress. Hierdoor kan iemand het vertrouwen in zichzelf kwijtraken. Het kan iemand ook beletten om in het volle (zon) licht  te durven leven.

Ook diverse (recente) omstandigheden en gebeurtenissen kunnen er toe bijdragen dat iemand die altijd in haar kracht heeft gestaan, zich niet meer voelt als voorheen, niet meer de energie heeft om te doen wat ze graag wil, niet meer weet of ze nog wel wil wat ze altijd heeft gedaan.

Waarden en normen:

In het behandeltraject is er vooral aandacht voor jou. Jij staat centraal. In een veilige omgeving zal je de ruimte en aandacht krijgen die jij nodig hebt.  Mata-Hari staat voor een open, eerlijke, empathische en professionele manier van psychosociale hulpverlening/ coaching waarbij je privacy gewaarborgd is.

Interesse gewekt?  Je bent altijd welkom voor een kennismakingsgesprek!

Interesse gewekt?
Je bent altijd welkom voor een kennismakingsgesprek!

Interesse gewekt?

Je bent altijd welkom voor een kennismakingsgesprek